ભારતીય સંસ્કૃતિ (૧૧) (પ.પૂ. સ્વામી શ્રી અસંગાનંદ સરસ્વતીજીના પ્રવચનો પર આધારિત)

સમસ્ત વિશ્વમાંની સૌથી પુરાતન સંસ્કૃતિ આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ સંસ્કૃતિ છે, તેથી લાખો વર્ષો પછી આ એકવીસમી સદીમાં પણ એ ધબકતી અને જીવંત છે. વિશ્વમાંની ઘણી પુરાતન સંસ્કૃતિઓ જે એક સમયે વૈભવશાળી હતી એના આજે કોઈ નામોનિશાન પણ...

Read More